skip to Main Content

Wij telen appels (Elstar en Belle Bio) en Peren (Conference).

De reden om mij aan te sluiten bij het telerscollectief is om met elkaar een sterkere band op te bouwen op zowel persoonlijk als teelttechnisch vlak.
Elkaar ondersteunen, aanvullen, versterken en om zo samen naar een hoger plan te komen.
En hierbij een nog sterke partij te worden voor onze afnemers.

Back To Top