skip to Main Content

Wij telen appels (Elstar, Santana, Red Prince en Belle Bio) en peren (Conference en Doyenne de Comice). Het Biologisch telen van appels en peren is een continu proces van leren hoe om te gaan met de natuur en zijn elementen. Als collega’s kun je de opgedane kennis en ervaringen met elkaar delen om zo tot de beste kwaliteit appels en peren te komen. Daarnaast is het leerzaam om met elkaar te discussiëren over de wensen van de consumenten om zo tot een goede rassenkeuze te komen voor nieuw aan te planten bomen. Uiteraard hoort daar ook de hedendaagse actualiteit en toekomst perspectieven van de afzetmarkt voor biologisch fruit bij. Als groep van Biologische telers kun je veel sterker acteren op die afzetmarkt dan ieder individu afzonderlijk.
Tot slot kunnen de sociale contacten binnen een telersgroep erg plezierig en nuttig zijn.

 

Back To Top